Delta Fish

Delta Fish este organizata si functioneaza pe principiul autonomiei economic-financiare prin...

afla mai multe

Echipa

  • Halus Ovidia - manager de proiect
  • Gabriela Axentiev - manager financiar

Despre proiect

În anul 2001 S.C. DELTA FISH S.R.L. a cumpărat stația de epurare din cadrul Fabricii de zahăr Babadag, județul Tulcea, fabrica respectivă fiind declarată insolvabilă.

În momentul achiziționării, construcțiile componente din cadrul Stației de epurare se aflau într-o stare avansată de degradare, aceasta nefuncționând de peste 10 ani.

După achiziționarea obiectivului menționat, prin lucrări de adaptare, DELTA FISH schimbă folosința Stației de epurare în Pepinieră piscicolă.

Pepiniera Piscicolă Babadag, în suprafață total de 101.45 ha, cuprinde un număr de 8 bazine piscicole (eleștee), în suprafață de 95.78 ha (suprafață utilă 69.49 ha) repsectiv:

Pe platforma sediului de fermă sunt amplasat clădirile ce deservesc activitatea piscicolă (sediul firmei, magazii, clădirea postului de transformare), precum și o serie de construcții specifice unei stații de epurare (decantoare, rezervoare nefuncționale)

În cadrul acestei pepiniere, după efectuarea unor lucrări de pregătire și ameliorare a solului, în anul 2002 se obțin primele cantități de puiet de pește.

În perioada 2003 – 2009, societatea continuă activitatea începută în 2002 prin popularea cu alevini de crap, singer și novac a bazinelor EC5, EC6, EC7 și EC8, din cadrul Pepinierei Piscicole Babadag, obținându-se producții considerabile de puiet vara I, în regim furajat.

În aceeași perioadă, bazinele EC2, EC3, și EC4 au fost folosite, prin rotație, pentru creșterea puietului de vara a II-a, în regim furajat.

Analizând baza materială existentă, potențialul productiv și producțiile foarte marei de puiet de pește ce s-au obținut înperioada prezentată, în condițiile existente precum și posibilitatea de valorificare superioară a zonei, amplasată într-un cadru natural deosebit și ușor accesibil, beneficiarul S.C. DELTA FISH S.R.L. a decis realizarea documentației în vederea accesării fondurilor structurate pentru modernizarea și dotarea corespunzătoare a Pepinierei Piscicole Babadag.

Într-un mediu economic extrem de dinamic, societatea identifică noi necesități care trebuiesc satisfăcute și care, implicit, se regăsesc în prezentul proiect amplasat în spațiul rural.

 

Magazin online IT&C | Webdesign & Web development