Delta Fish

Delta Fish este organizata si functioneaza pe principiul autonomiei economic-financiare prin...

afla mai multe

Proiect

Analizand baza materiala existenta, potentialul productiv si productiile foarte mari de puiet de peste...

afla mai multe

Echipa

  • Halus Ovidia - manager de proiect
  • Gabriela Axentiev - manager financiar

Lansarea procedurii de achizitie publica din data de 21.11.2011

ANUNT privind lansarea procedurii de achizitie publica din data de 21.11.2011 ora 12.00

SC DELTA FISH SRL Tulcea, cu sediul in Tulcea, str.Spitalului, nr.32, et.1, judetul Tulcea, avand cod unic de inregistrare RO14016120, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.J/36/181/2001 lanseaza, in conformitate cu prevederile Programului POP 2007-2013, Ghidul solicitantului pentru masura 2.1. Acvacultura, actiunea 2 – Cresterea productiei datorita extinderii sau modernizarii exploatatiilor piscicole existente, procedura de achizitie publica de lucrari avand ca obiect <<Proiectare si executie lucrari “Modernizare Pepiniera Piscicola Babdag , sat Enisala, comuna Sarichioi, judetul Tulcea”>> in vederea realizarii proiectului de investitii “Modernizare Pepiniera Piscicola Babdag , sat Enisala, comuna Sarichioi, judetul Tulcea”.

Procedura de atribuire este cererea de oferta si se va derula cu respectarea prevederilor din anexa nr.6 la Ghidul solicitantului “Instructiunile pentru atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari cofinantate din FEP prin POP 2007-2013, efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu art.8 din OUG nr.34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau care nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art.9 lit c si c1 din aceeasi ordonanta”.

Valoarea totala estimata a contractului este de 5.500.000,00 lei, plus TVA. Finantarea lucrarilor se face in proportie de 60 % din fonduri nerambursabile FEP si de 40% din fonduri proprii SC DELTA FISH SRL Tulcea.

Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei castigatoare este Cea mai avantajoasa oferta economic.

Informatiile privind achizitia acestor lucrari sunt disponibile la sediul societatii din Tulcea, str.Spitalului nr.32, etaj.1.

Solicitarile privind eventuale informatii suplimentare legate de acest contract de achizitie se pot transmite pe adresa de mail deltafish.enisala@yahoo.com.

RESPONSABIL LEGAL DE PROIECT,

Ing.Ovidia Halus

 

 

Magazin online IT&C | Webdesign & Web development